Klachtenprocedure

Hoe te handelen in geval van een klacht:

Wanneer u een klacht over een door MargeWebshop.nl geleverd product of dienst heeft vragen wij u alsvolgt te handelen:

  • Maak uw klacht via een e-mail aan MargeWebshop.nl kenbaar.
    Stuur uw mail naar info@margewebshop.nl
  • Vermeld altijd uw bestelnummer in alle correspondentie.
  • Voeg indien mogelijk een duidelijke foto bij waarop het probleem duidelijk zichtbaar is.
  • Omschrijf duidelijk de aard van de klacht en wanneer bekend de oorzaak hiervan.
  • Bewaar altijd de originele verpakking. Wanneer een omruiling noodzakelijk is dient dit altijd in originele verpakking te gebeuren.

Hoe duidelijker de klacht omschreven hoe sneller en beter MargeWebshop.nl uw klacht kan afhandelen.

 

MargeWebshop.nl zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MargeWebshop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

U dient uw bestelling direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of ontbrekende delen. In geval van zichtbare schade of incomplete levering dient u dit drect middels bovenstaande procedure kenbaar te maken aan MargeWebshop.nl en in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling.
Het beschadigde product dient niet gemonteerd en/of in gebruik genomen te worden.