Klantenservice

Privacy & Disclaimer

MargeWebshop.nl privacy policy


Algemeen:
MargeWebshop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken om in geval van vragen of service achteraf snel de juiste gegevens bij de hand te hebben en u als klant snel en correct van dienst te kunnen zijn.
MargeWebshop.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik van NAW Gegevens:
Margewebshop.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een contactaanvraag te sturen.

Overige:
MargeWebshop.nl verkoopt uw gegevens niet. MargeWebshop.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Margewebshop.nl Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 

MargeWebshop.nl disclaimer
De website www.margewebshop.nl biedt informatie welke alleen bedoeld is voor artikelen die aangekocht kunnen worden. Alle bestellingen worden als geplaatst beschouwd indien u deze via de website heeft besteld en bij ons in ons systeem is ontvangen. Wij bevestigen bestellingen door het versturen van een e-mail naar u. De bevestiging van een bestelling op onze website vindt plaats op het moment dat onze bevestigende boodschap de electronische mailbox bereikt welke opgegeven is bij de bestelling.
Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren dat uw electronische mailbox operationeel is en alle consequenties van operationele problemen neemt u voor uw rekening. We geven geen garantie op de artikelen aangekocht op deze website anders dan de fabrieksgarantie. Wij bieden deze website en de te koop aangeboden artikelen aan op "AS IS" (zoals deze zijn) basis en zijn niet verantwoordelijk te stellen voor enigerlei defect of fout.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor beschadiging van welke soort dan ook inclusief compensatorisch, direct, indirect of consequentiele beschadigingen, verlies van data omzet of winst, verlies of beschadiging aan eigendommen en claims van derden. Wij wijzen met klem alle verantwoordelijkheid en consequenties van de hand voor enigerlei beschadiging, verlies of verwondingen.

De prijzen aangegeven op deze website zijn incl. BTW behalve als dat anders aangegeven is. Wij nemen ons het recht voor om zonder voortijdige waarschuwing prijzen op deze website te wijzigingen in verband met vraag en aanbod.

U heeft geen toestemming om pagina's van deze website te kopiëren of te printen, anders dan voor gebruik van persoonlijke, niet-commerciele aard gerelateerd aan het plaatsen van een bestelling of winkelen op deze website.
Behalve als wij u schriftelijke toestemming vooraf hebben gegeven is enigerlei andersoortig gebruik van deze website, de inhoud en de informatie van deze website inclusief het doorlinken of delen opnemen in andere websites, mailingen etcetera strikt verboden.

Ons doel is het nastreven van complete, accurate en up-to-date informatie op onze website. Helaas is het niet mogelijk om te garanderen dat enigerlei website compleet vrij is van menselijke of technologisch fouten. Deze website kan typefouten, inaccuraties of omissies bevatten welke gerelateerd kunnen worden aan het toekennen van prijzen en beschikbaarheid van artikelen. Wij nemen ons het recht voor om fouten, inaccuraties of omissies te corrigeren, ook als een bestelling al is verstuurd en ontvangen door u, en informatie te wijzigen of updaten op elk door ons gewenst moment zonder voorafgaand bericht. Indien hier sprake van is bieden wij u onze oprechte excuses aan voor het ongemak.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.